ปส. ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

          นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เป็นประธานในพิธี
          พร้อมกันนี้ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ ณ บริเวณห้องโถง อาคาร 1 ปส. ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจัดกิจกรรมจิตอาสา แบ่งปันข้าวสาร อาหารแห้ง สิ่งของจำเป็น ให้แก่ชุมชนเทวสุนทร เขตบางเขน กรุงเทพฯ
pict 1
 
pict 2
 
pict 3 IMG 6127e resize
 

IMG 6129e resize IMG 6135ee resize


          ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Search