ปส. ร่วมใจ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ส่งเสริมและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญทรัพยากรป่าไม้

 OAP 1680 resize              

           วันนี้ (20 ตุลาคม 2564) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และนางสุชิน อุดมสมพร รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย บำรุงรักษาต้นไม้ ณ บริเวณพื้นที่ภายใน ปส. เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ด้วยการปลูกต้นมะค่าโมง ต้นพะยูง ต้นอินทนิล ฯลฯ ซึ่งจัดเป็นต้นไม้ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ และเสริมความเป็นสิริมงคลให้หน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ในการสร้างสมดุลทางธรรมชาติ ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาต้นไม้ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ปลูกจิตสำนึกการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ภายในประเทศอย่างยั่งยืน

OAP 1689e resize

OAP 1680 resize

OAP 1711 resize OAP 1704 resize

OAP 1683 resize OAP 1702 resize

OAP 1721 resize OAP 1697 resize

OAP 1695 resize S 82771989 resize OAP 1714 resize

OAP 1683 resize

 

           ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search