ปส. เข้าหารือการดำเนินงานร่วมกับ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ จ.สงขลา

          เมื่อวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เข้าหารือร่วมกับ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ จ.สงขลา โดยมี รศ.ดร. ธวัช ชิตตระการ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการและกิจกรรมด้านต่างประเทศ นายสุชาติ สุขะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ และคณะครู ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อวางแผนในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง ปส. กับ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ ในการทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าและตระหนักถึงประโยชน์และโทษ เกี่ยวกับนิวเคลียร์และรังสี โดยดำเนินกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลง ระหว่าง ปส. กับ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ จ.สงขลา

99892

99891 99890

99889

         

 

เผยแพร่โดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

Search