ปส. เยี่ยมชมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564

 

OAP 2529 resize

          วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วยนางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ปส. เดินทางเข้าเยี่ยมชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ อาคาร 9 - 12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี โดยมี นายชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการ อพวช. ให้เกียรติต้อนรับ พร้อมนำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานภายใต้สังกัด อว. รวมทั้งเยี่ยมชม บูธ ปส. ที่ได้ร่วมจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด “Atoms for Peace” for Everyone เพื่อมุ่งเน้นสร้างความตระหนักรู้และสร้างความเข้าใจต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี

OAP 2523 resize OAP 2553 resize

OAP 2537 resize OAP 2651 resize

OAP 2675 resize OAP 2643 resize OAP 2617 resize

OAP 2666 resize

         ลิ้งค์ประมวลภาพ ปส. เยี่ยมชมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 /151164

         เผยแพร่โดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search