ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการสรรหาและวิเคราะห์ประเมินข้อสอบ สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 8/2564

        ในวันนี้ (24 พฤศจิกายน 2564) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการสรรหาและวิเคราะห์ประเมินข้อสอบ สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 8/2564 เพื่อร่วมกันพิจารณาการนำข้อสอบที่ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอกเข้าสู่การพิจารณาและนำเข้าโปรแกรมคลังข้อสอบ Microsoft Access เพิ่มเติม โดยเป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

259992672 4598238083589921 5291864667254756064 n

        เผยแพร่โดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

Search