ปส. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนการทูตกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ร่วมหารือ CTBT PCA Contract Meeting

       oap021264 2 resize    

         วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นางสุชิน อุดมสมพร รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้การต้อนรับ Mr. Robert N. McLaughlin, Mr. Brian C. Kurtz, และ Master Sergeant Brian Robert พร้อมคณะจากหน่วยงาน Air Force Technical Applications Center (AFTAC) ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อร่วมการประชุม PCA contract and possible assistance with the CTBTO process และ หารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของสัญญา PCA (Post-Certification Activities, PCA contract) ที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของ สถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี (Radionuclide Monitoring Station : RN65) และสถานีเฝ้าตรวจคว ามสั่นสะเทือนของพิภพ (Primary Seismic Monitoring Station : PS41) และความช่วยเหลือที่เป็นไปได้แก่ประเทศไทยตามแนวทางขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (CTBTO)

oap021264 4 resize oap021264 1 resize

oap021264 5 resize oap021264 6 resize oap021264 9 resize

oap021264 6 resize oap021264 7 resize

oap021264 3 resize

          เผยแพร่โดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search