ปส. จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

      pic031264 11    
           สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ ณ บริเวณห้องโถง อาคาร 1 ปส. เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
           พร้อมกันนี้ นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้นำคณะผู้บริหาร จิตอาสาพระราชทาน 904 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ปส. ร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day OAP : รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะบริเวณใกล้เคียงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งนับเป็นการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม รวมทั้งจัดกิจกรรม 5 ส. : สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม ปลอดภัย สร้างเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ดี และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรอีกด้วย
OAP 2976 pic031264 4

pic031264 11 pic031264 7

pic031264 12

pic031264 5

pic031264 2 pic031264 6

pic031264 8 pic031264 10 pic031264 1

pic031264 3 pic031264 2

 

    อัลบั้ม 01 น้อมรำลึก ร9 เนื่องในโอกาส 5ธค /031264

    อัลบั้ม 02 กิจกรรม "Big Cleaning Day OAP จิตอาสา /031264

         เผยแพร่โดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search