สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เข้าร่วมกิจกรรม “อว. สามัคคีทำความดีถวายพ่อหลวง”

        ในวันนี้ (5 ธันวาคม 2564) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เข้าร่วมกิจกรรม “อว. สามัคคีทำความดีถวายพ่อหลวง” โดยภายในกิจกรรมประกอบด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และบริเวณชุมชนพื้นที่สาธารณะใกล้เคียง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

อว จิตอาสา051264 4

อว จิตอาสา051264 1 อว จิตอาสา051264 5

อว จิตอาสา051264 6 อว จิตอาสา051264 3 อว จิตอาสา051264 2

อว จิตอาสา051264 7

       เผยแพร่โดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

Search