ปสภ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านฝางวิทยา

          วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค (ปสภ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ร่วมกับสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนบ้านฝางวิทยา หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่บทบาทและพันธกิจของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) โดยภายในงานมีประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

oap161264 4 oap161264 1 oap161264 3

oap161264 2 

เผยแพร่โดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

Search