ขั้นตอนการทดสอบความรู้ความสามารถภาคปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ปสภ.)

s rso171264

 

เผยแพร่โดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

Search