รายงานกรณีเหตุการณ์ภูเขาไฟใต้ทะเลระเบิดและสึนามิบริเวณทางตอนใต้มหาสมุทรแปซิฟิก โดยศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

พิมพ์

  S 97730608e       

        สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี รายงานกรณีเหตุการณ์ภูเขาไฟใต้ทะเลระเบิดและสึนามิบริเวณทางตอนใต้มหาสมุทรแปซิฟิก ☢️

S 97730608

 

 ข่าวโดย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี

 เผยแพร่โดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120