ปส. จัดอบรมและทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1/2565

         
            สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1/2565 ตั้งแต่วันที่ 26 - 28 มกราคม 2565 โดยมีเจ้าหน้าที่ RSO เข้าร่วมการอบรมและการทดสอบฯ จำนวน 46 คน
            สำหรับเจ้าหน้าที่ RSO ที่ใบอนุญาตใกล้สิ้นอายุ สามารถดูรายละเอียดการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้ที่ http://rsothai.oap.go.th/
            หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2596 7600 ต่อ 4306, 4308
272539497 4833609613386099 1909991301404805014 n
 
272629589 4833609593386101 6936130445213299558 n
 
 
              เผยแพร่โดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Search