ปส. ลงพื้นที่ระยอง ซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีให้สถานประกอบการในกลุ่ม EMAG เชิงรุก

          ปส. ลงพื้นที่ระยอง ซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีให้สถานประกอบการในกลุ่ม EMAG เชิงรุก
          ในวันนี้ (28 มกราคม 2565) นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงพื้นที่จังหวัดระยอง ติดตามการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการทางรังสีที่ได้รับใบอนุญาตจาก ปส. พร้อมเยี่ยมชมการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยของสถานประกอบการในกลุ่ม Emergency Mutual Aid Group (EMAG) กว่า 40 คน จาก 9 บริษัท (EMAG : การรวมตัวของทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินในกลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรม) ณ จังหวัดระยอง
oap280165 4 oap280165 2
 
         นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เปิดเผยว่า การฝึกซ้อมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้การฝึกซ้อมแผนปฏิการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งจัดมาตั้งแต่วันที่ 26 -28 มกราคม 2565 ณ บริษัท ระยอง ไฟร์ จำกัด จ.ระยอง ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานภายใต้แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2564 – 2570 สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564-2570 อีกทั้งเป็นการยกระดับการพัฒนาความรู้ความสามารถให้บุคลากรของประเทศให้มีคุณภาพพร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) อีกด้วย
oap280165 2 oap280165 7
 
         “การฝึกซ้อมดังกล่าวได้มีการจำลองสถานการณ์ที่มีเหตุการณ์ซ้ำซ้อน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบการที่มีการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งปัจจุบันมีสถานประกอบการหลายแห่งในพื้นที่ภาคตะวันออกที่มีการนำวัสดุกัมมันตรังสีมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพในงานด้านอุตสาหกรรม โดย ปส. มุ่งมั่นผลักดันให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยของสถานประกอบการในพื้นที่ดังกล่าว ให้สามารถเผชิญเหตุฉุกเฉินเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล อันจะทำให้ประชาชนและสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัย และจะขยายการถ่ายทอดความรู้ไปยังพื้นที่อื่นๆ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป” นายเพิ่มสุขฯ เลขาธิการ ปส. กล่าวในตอนท้าย
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 3104 และ 3107
oap280165 5 oap280165 9
 
oap280165 1 oap280165 6

oap280165 3

 

         เผยแพร่โดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search