อาจารย์และนายสิบนักเรียน จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก เข้าเยี่ยมชม ปส.

       ในวันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2565) นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้การต้อนรับอาจารย์และนายสิบนักเรียน จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก จำนวน 25 คน เข้าเยี่ยมชมสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมรับฟังการบรรยาย เรื่อง 'บทบาทและภารกิจของ ปส. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยและพัฒนาเครือข่ายด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ' ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางรังสีของ ปส. ได้แก่
         1. ห้องปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์
         2. ห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ
         3. ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
       ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการเสริมความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งผู้เข้าร่วมในวันนี้ สามารถนำไปปรับใช้ในการปฎิบัติงานในอนาคตต่อไป อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเครือข่ายทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมต่อไป
oap020265 1

oap020265 6 oap020265 5

oap020265 2 oap020265 4 oap020265 3

         เผยแพร่โดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

Search