ปส. รับเกียรติบัตรผลการประเมินคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระดับคุณธรรม

             นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้ารับเกียรติบัตรผลการประเมินคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระดับคุณธรรม ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัด อว.

S 98410617

S 98410615

             เผยแพร่โดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search