ปส. จับมือจุฬาฯ ร่วมวิจัย พัฒนาการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

         ในวันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2565) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อเพิ่มคุณภาพงานวิจัย พัฒนาการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการดำเนินกิจกรรมด้านนิวเคลียร์และรังสี หวังขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ต่อไป

OAP36642

         นางสุชิน อุดมสมพร รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส. ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ ปส. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเจตนารมณ์เดียวกันในการบูรณาการความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจที่เกี่ยวข้องของทั้งสองหน่วยงาน โดยมีเป้าหมายให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการ สังคมแห่งนวัตกรรม พร้อมทั้งเกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงานทางรังสี ประชาชนและสิ่งแวดล้อม
         นางสุชิน อุดมสมพร เปิดเผยว่า ความร่วมมือในวันนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนางานด้านกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ การพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดและการวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีเพื่อความปลอดภัยในสินค้าอุปโภคบริโภค การตรวจวิเคราะห์ก๊าซกัมมันตรังสีเรดอน-222 การพัฒนาทักษะบุคลากรและระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการให้เป็นตามมาตรฐานสากล เพื่อให้การวิเคราะห์มีความความแม่นยำสูงสุด รวมถึงการสนับสนุนความร่วมมือในการทดสอบความรู้และอบรมเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์. 0 2596 7600 ต่อ 4304

 OAP36641 2 OAP36641 2

OAP 3588 resize OAP 3588 resize

OAP 3645 resize OAP 3647 resize OAP 3650 resize

OAP 3638 resize OAP 3610 resize   

         เผยแพร่โดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search