“ปส. ฝึกทบทวนเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก”

2022 02 23       

        ในวันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2565) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) โดยศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ฝึกทบทวนเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก (วศ.ทบ.)

oap230265

       ข่าว : ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี

       เผยแพร่โดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search