หน่วยงานตรวจสอบ ที่สามารถใช้เอกสารยื่นเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตหรือแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสี ตามประกาศ ปส.

Screenshot 2022 02 25 152931  ☢️  หน่วยงานตรวจสอบใดบ้าง ? 
          ที่สามารถใช้เอกสารยื่นเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตหรือแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสี ตามประกาศ ปส.
          อ่านประกาศ ปส. เรื่อง เอกสารแสดงผลการตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องกำเนิดรังสี พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมได้ที่ ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
☎️สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 596 7600 ต่อ 1105-6
oap250265
 
         ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120
 
 
 
 
 
 
 
 

Search