"รายงานระดับรังสีและกัมมันตภาพรังสีในอากาศ วันที่ 4 มีนาคม 2565"

 

report radioactiv040365

 

       ข้อมูลเกี่ยวกับ Zaporizhzhia Nuclear Power Plant

       รวมข่าวที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของประเทศยูเครน

 

เผยแพร่โดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search