สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ขอรายงานสถานการณ์กรณีเกิดเพลิงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซีย (Zaporizhzhya) ประเทศยูเครน (ฉบับที่ 2)

 

oap050365 1

oap050365 2

oap050365 3

   

      ***รวมข่าวที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของประเทศยูเครน***

 

เผยแพร่โดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search