รายงานสถานการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศยูเครน

       Screenshot 2022 03 10 120850

 logo Screenshot 2

 รายงานสถานการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศยูเครน

          สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้รับแจ้งจากหน่วยงานกำกับดูแลทางนิวเคลียร์ของประเทศยูเครน ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการแจ้งเหตุทางนิวเคลียร์โดยเร็ว ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency, IAEA)  และจากการแถลงข่าวของ IAEA เกี่ยวกับสถานการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์นิวเคลียร์ในประเทศยูเครน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

            ๑. เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๒๒ น. ตามเวลาท้องถิ่น (๑๖.๒๒ น. ตามเวลาประเทศไทย) ได้เกิดกระแสไฟฟ้าดับภายในพื้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล (Chernobyl) เนื่องจากโครงข่ายสายไฟฟ้าจากภายนอกได้รับความเสียหาย หลังจากกองกำลังทางทหารได้เข้ายึดครองพื้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นระยะเวลา ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมา 

            ๒. IAEA ได้พิจารณาร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลทางนิวเคลียร์ของยูเครนแล้ว สรุปว่า การขาดการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าจากภายนอกจะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบความปลอดภัยของสถานจัดการกากกัมมันตรังสี ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่จัดเก็บเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วซึ่งยังมีปริมาณน้ำหล่อเย็นที่เพียงพอที่จะระบายความร้อนของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องจ่ายกระแสไฟฟ้า ในขณะเดียวกัน ได้มีการจัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเครื่องยนต์ดีเซลและแหล่งไฟฟ้าสำรองมาใช้งานในกรณีฉุกเฉิน 

            ๓. อย่างไรก็ตามการขาดกระแสไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยทางรังสีในการดำเนินงานที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล และสร้างความกังวลเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลตลอด ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีการสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานจากกองกำลังทางทหารซึ่งควบคุมพื้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลอยู่ในขณะนี้ 

           ๔. นอกจากนี้ ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา IAEA ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลระยะไกลของระบบการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (Nuclear Safeguards) เพื่อตรวจสอบวัสดุนิวเคลียร์ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซีย (Zaporizhzhya) ซึ่งถูกกองกำลังทางทหารยึดครองอยู่ โดยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งสองแห่งมีวัสดุนิวเคลียร์จำนวนมากที่อยู่ในรูปของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่มีการใช้งาน เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และวัสดุนิวเคลียร์ประเภทอื่น  
               โดยระบบการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียรนี้ เป็นเครื่องมือที่ IAEA ได้ติดตั้งที่สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ทั่วโลก เพื่อตรวจสอบและติดตามวัสดุนิวเคลียร์หรือกิจกรรมทางนิวเคลียร์ในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ได้ตลอดเวลา เป็นการยืนยันการปฏิบัติตามพันธกรณีของสนธิสัญญาระหว่างประเทศในการใช้วัสดุนิวเคลียร์และเทคโนโลยีทางนิวเคลียร์เพื่อวัตถุประสงค์ในทางสันติเท่านั้น 

           ๕. ในขณะที่เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มีการใช้งานอยู่ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้ง ๔ แห่ง ในประเทศยูเครน มีจำนวนทั้งหมด ๑๕ เครื่อง มีการเดินเครื่องตามปกติจำนวน ๘ เครื่อง โดยระดับรังสีในพื้นที่ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่ในเกณฑ์ปกติ ทั้งนี้ จากการที่แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าภายนอกได้รับความเสียหายบางส่วน ทำให้ต้องมีการสำรองแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเครื่องดีเซลเจนเนอเรเตอร์ ซึ่งเจ้าหน้าที่เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ต้องการให้สายไฟจากแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าภายนอกได้รับการซ่อมแซมทันที 

           ๖. IAEA มีความกังวลต่อสถานการณ์ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นในประเทศยูเครน อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย (Safety) ความมั่นคงปลอดภัย (Security) และการพิทักษ์ความปลอดภัย (Safeguards) รวมถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ดำเนินการอยู่และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลที่กำลังดำเนินการรื้อถอน ทั้งนี้ IAEA ได้ขอให้ทั้งสองฝ่ายยึดถือเสาหลัก ๗ ประการในการดูแลด้านความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ IAEA กำหนด 

           ๗. ปส. ได้ติดตามสถานการณ์ด้านนิวเคลียร์และรังสีในประเทศยูเครน รวมถึงได้ดำเนินการเฝ้าระวังภัยทางรังสีจากระดับรังสีและกัมมันตภาพรังสีในอากาศของประเทศไทยและทวีปยุโรปอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบด้านนิวเคลียร์และรังสีต่อประเทศไทยแต่อย่างใด  

         ทั้งนี้ ปส. จะติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และจะมีการประกาศให้ทราบ หากมีสถานการณ์สำคัญเกิดขึ้นกับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ในประเทศยูเครน นอกจากนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลจาก IAEAทเพิ่มเติมได้ที่ www.iaea.org 

 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

 


    ***รวมข่าวที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของประเทศยูเครน*** 

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๑๒๐, ๑๑๑๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search