ปส. ขอรายงานสถานการณ์สถานะของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว บริเวณชายฝั่งตะวันออกของเกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น

 
          ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ได้รับแจ้งจากหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์แห่งประเทศญี่ปุ่น ผ่านอนุสัญญาการแจ้งเหตุทางนิวเคลียร์โดยเร็ว ว่า เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม เวลา ๒๓.๓๖ น. ตามเวลาท้องถิ่น (๒๑.๓๖ น. ตามเวลาประเทศไทย) ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด ๗.๓ เมกนิจูด (magnitude) ที่ความลึก ๖๐ เมตร บริเวณชายฝั่งตะวันออกของเกาะฮอนชู โดยตอนนี้หน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์กำลังตรวจสอบสถานะของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว ซึ่งได้แก่ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ไดอิชิ (Fukushima Daiichi NPP) โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ไดอินิ (Fukushima Daini NPP) และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โอนากาวา (Onagawa NPP)
       หากมีเหตุการณ์สำคัญที่หน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศญี่ปุ่นรายงานสถานการณ์เพิ่มเติม ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีจะรายงานให้ทราบในโอกาสต่อไป
oap170365 n
 
ข่าว : ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

 
เผยแพร่โดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Search