ปส. เข้าร่วมประชุม IAEA Experts' Group Meeting of RAS9096 กรุงเวียนนา

Screenshot 2022 03 17

☢️ ปส. เข้าร่วมประชุม IAEA Experts’ Group Meeting of RAS9096 ☢️

170365 n

 


ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search