รายงานสถานการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ กรณีการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น

oap170365 n

☢️ "ไม่พบความเสียหายด้านความปลอดภัย และระดับรังสีโดยรอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่ในระดับปกติ"☢️

oap170365 japan

 


เผยแพร่โดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search