การประชุมสรุปผลการดำเนินงานภายใต้โครงการ “Enhancing Emergency Preparedness and Response in ASEAN: Technical Support for Decision Making”

oap010465 5

      ในวันนี้ (1 เมษายน 2565) นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานภายใต้โครงการ “Enhancing Emergency Preparedness and Response in ASEAN: Technical Support for Decision Making” โดยมีคณะกรรมการอำนวยการและผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ ในสหภาพยุโรปและในภูมิภาคอาเซียน เข้าร่วมประชุมกว่า 45 คน ณ โรงแรมโมเวนพิค สยาม นาจอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโครงการฯ ภายใต้การสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการยุโรป ที่จะทำให้เพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี อาทิ การใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการพยากรณ์การแพร่กระจายของวัสดุกัมมันตรังสีกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจาก สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภูมิภาคอาเซียนและสหภาพยุโรป ในการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนและสิ่งแวดล้อมภายในภูมิภาคอาเซียน

oap010465 3oap010465 2

oap010465 6

oap010465 4

Search