ปส. นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ปส. สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย สรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๖๕

OAP 4066 resize

ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการปรมาณูเพื่อสันติ นำทีมผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ปส. สรงน้ำพระเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕ เพื่อสืบสานประเพณี จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ณ ห้องโถง อาคาร ๑ ปส.

OAP 3999 resize

OAP 4002 resize

OAP 4002 resize

OAP 4002 resize

OAP 4002 resize

OAP 4002 resize

OAP 4002 resize

OAP 4002 resize

 

 

 

 

Search