ปส. เข้าร่วมการประชุม National RCA Representatives Meeting (NRM) ครั้งที่ 44

oap200465 5

     นางสุชิน อุดมสมพร รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะผู้แทนแห่งชาติ (National RCA Representative: NR) ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับภูมิภาคสำหรับการวิจัย พัฒนา และการฝึกอบรมในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (The Regional Cooperative Agreement for Research, Development and Training Related to Nuclear Science and Technology for Asia and the Pacific) หรือความตกลง RCA เข้าร่วมการประชุม National RCA Representatives Meeting (NRM) ครั้งที่ 44 ตั้งแต่วันที่ 19-21 เมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์

     โดยการประชุม NRM ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศภาคีความตกลง RCA ทั้ง 22 ประเทศ รวมทั้งผู้แทนจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency: IAEA) และผู้ประสานงานจาก RCA Regional Office (RCARO) ได้ร่วมกันหารือด้านนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการระดับภูมิภาคภายใต้กรอบความตกลง RCA การกำหนดเป้าหมายและกรอบการพัฒนาเชิงนโยบาย ตลอดจนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี ความตกลง RCA ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงเวียนนา ในเดือนกันยายน 2565 นี้

oap200465 2

     และในโอกาสนี้ นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา ผู้แทนประเทศไทย ได้เป็นสักขีพยานในพิธีเปิดการประชุมฯ และโอกาสครบรอบ 50 ปี RCA ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียอีกด้วย

oap200465 4

oap200465 3

oap200465 1

 

 

Search