ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ ครั้งที่ 2/2565

 oap190565 3
           
           ในวันนี้ ( 19 พฤษภาคม 2565 ) เวลา 09.30 น. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุมฯ
           โดยในการประชุมครั้งนี้มีประเด็นพิจารณา คือ เป้าหมายการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ และคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจทางด้านการแพทย์ พ.ศ. 2565 - 2566
 
oap190565 2
 
oap190565 1
 

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Search