ปส. จับมือ ม.นวมินทราธิราช วิจัยและพัฒนามาตรฐานการวัดรังสีทางการแพทย์

         ในวันนี้ (26 พฤษภาคม 2565) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านมาตรฐานการวัดรังสี เพื่อวิจัยและพัฒนาด้านมาตรฐานการวัดรังสีทางการแพทย์ หวังยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ ด้านบุคลากร เครื่องมือ และเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์และรังสีให้เท่าเทียมสากล พร้อมผลักดันและขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ต่อไป

oap260565 3 resize

          นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านมาตรฐานการวัดรังสี ร่วมกับรองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยมีผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ ปส. และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีเจตนารมณ์เดียวกันในการบูรณาการความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาด้านมาตรฐานการวัดรังสี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจที่เกี่ยวข้องของทั้งสองหน่วยงาน โดยมีเป้าหมายให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการ พร้อมทั้งเกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงานทางรังสี ประชาชนทั่วไป และสิ่งแวดล้อม

oap260565 6 resize oap260565 12 resize

          นายเพิ่มสุข เปิดเผยว่า ความร่วมมือในวันนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการดำเนินงานการวิจัย การพัฒนางานด้านกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของไทยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ การพัฒนาด้านมาตรฐานการวัดรังสีทางการแพทย์ การใช้เทคนิคการตรวจวัดและวิเคราะห์ทางรังสี การสนับสนุนเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์วัดทางรังสี และการถ่ายทอดค่ามาตรฐานทางรังสีที่มีค่าความถูกต้องแม่นยำสูงสุด (Primary Standard) ซึ่งจะยกระดับงานด้านรังสีรักษา รังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้น การพัฒนาระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการให้เป็นตามมาตรฐานสากล รวมถึงการจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย เพื่อยกระดับศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1402 , 1403


oap260565 9 resize oap260565 7 resize

oap260565 7 resize oap260565 5 resize

oap260565 13 resize oap260565 8 resize oap260565 1 resize

oap260565 2 resize oap260565 4 resize

oap260565 11 resize oap260565 10 resize

 


เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search