ปส. ร่วมกับ สนท. เปิดสนามทดสอบสมรรถนะหุ่นยนต์สำรวจรังสี ภายใต้โครงการ "นวัตกรนิวเคลียร์รุ่นเยาว์ ตะลุยอวกาศ"

oap300565 2 resize
         ในวันนี้ (30 พฤษภาคม 2565) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมกับสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย (สนท.) เปิดสนามเพื่อเตรียมความพร้อมการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์สำรวจรังสี ค้นหาและเก็บตัวอย่างวัสดุกัมมันตรังสีในสนามวิบาก ภายใต้โครงการ "นวัตกรนิวเคลียร์รุ่นเยาว์ ตะลุยอวกาศ" หวังสร้างแรงบันดาลใจและช่วยกระตุ้นให้เยาวชนไทยรังสรรค์ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านนิวเคลียร์และรังสี รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและเกิดทัศนคติที่ดีต่อการใช้งานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีในสังคมไทยให้มากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นกิจกรรมนี้ยังถือเป็นสิ่งที่ดีที่ปลูกฝังแนวความคิดสร้างแนวทางในการบูรณาการความรู้จากหลายศาสตร์วิชาร่วมกัน เพื่อให้ได้สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นไปตามโจทย์ปัญหาที่ต้องการแก้ไขให้กับเยาวชนไทย
 
OAP 5611 resize OAP 5661 resize 
        ทั้งนี้ เมื่อได้ทำการทดสอบสมรรถนะการทำงานของหุ่นยนต์ว่าสามารถปฎิบัติงานได้จริงตามที่โจทย์กำหนด และจะเข้าสู่การแข่งขันจริงในวันที่ 15 และ 22 มิถุนายน 2565 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
 
OAP 5598 resize oap300565 4 resize
 
oap300565 8 resize oap300565 7 resize oap300565 6 resize
 

oap300565 3 resize


เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Search