ปส. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาและสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

      สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาและสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสีกับชมรมต้นกล้า’48 ภายใต้โครงการมอบทุนการศึกษาและมอบอุปกรณ์การเรียน ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

oap030665 2 oap030665 5

oap030665 4 oap030665 8 oap030665 1

oap030665 9 oap030665 7

oap030665 6 oap030665 3

 


เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search