ปส. ให้การต้อนรับคณะจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมหารือด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์และการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ

      ในวันนี้ ( 7 มิถุนายน 2565 ) เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในการร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์และการพัฒนาความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาในด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์ และการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆ ร่วมกันในอนาคต

oap070665 4 resize
     อนึ่ง ในปัจจุบัน ปส. มีความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติกับกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Department of Energy: U.S. DOE) และความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ร่วมกับคณะกรรมาธิการกำกับดูแลนิวเคลียร์แห่งสหรัฐอเมริกา (United States Nuclear Regulatory Commission: U.S. NRC) ซึ่งความร่วมมือทั้ง 2 ความร่วมมือที่กล่าวมาข้างต้น มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และในอนาคต ปส. มีแผนผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์กับสหรัฐอเมริกาในกรอบทวิภาคีต่อไป

oap070665 1 resize

oap070665 5 resize oap070665 5 resize

oap070665 2 resize oap070665 8 resize oap070665 6 resize

oap070665 7 resize oap070665 3 resize oap070665 11 resize

oap070665 9 resize


เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search