"ปส. หารือแนวทางการดำเนินงาน PS41 ร่วมกับกรมอุทกศาสตร์ เฝ้าระวังการทดลองนิวเคลียร์"

พิมพ์

        ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และคณะข้าราชการ ปส. เดินทางไปยังสถานีเฝ้าตรวจความสั่นสะเทือนของพิภพพีเอส 41 (PS41) ในพื้นที่ของสถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การดูแลของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ โดยมีพลเรือโท จักรกฤช มะลิขาว เจ้ากรมอุทกศาสตร์ และพลเรือตรี ปฐมพจน์ แก่นจันทร์ รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ให้การต้อนรับ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของสถานีฯ พีเอส 41 ในอนาคตภายใต้สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty; CTBT) หวังให้ระบบการเฝ้าตรวจการทดลองนิวเคลียร์ของไทยเป็นไปอย่างเข้มแข็งและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานสากล

S 102236305

S 102236300 S 102236297 S 102236299

S 102236301 S 102236304 S 102236303

S 102236306


เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120