ปส. หารือความร่วมมือทางวิชาการพร้อมเยี่ยมชมด่านศุลกากรเชียงของ จังหวัดเชียงราย

        ในวันนี้ (14 มิถุนายน 2565) นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมคณะข้าราชการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เดินทางไปยังด่านศุลกากรเชียงของ จังหวัดเชียงราย หารือความร่วมมือทางวิชาการในการตรวจสอบการลักลอบนำเข้า – ส่งออกวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีตามแนวชายแดนผ่านด่านศุลกากร พร้อมเข้าเยี่ยมชมระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า เพื่อสร้างความมั่นใจในระบบกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้แก่ประชาชน โดยมีนายพีรกานต์ บูรณากาญจน์ นายด่านศุลกากรเชียงของ ให้การต้อนรับ

oap140665 1

oap140665 2 oap140665 5

oap140665 4 oap140665 3


เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search