ปส. ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์ กับ อพวช. ณ โรงเรียนสตึก บุรีรัมย์

      สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) โดยศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ปสภ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์ กับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ระหว่างวันที่ 14 - 17 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทพันธกิจของ ปส. รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักด้านนิวเคลียร์และรังสีให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่เน้นสร้างความรู้และความสนุกสนานควบคู่กันไป อาทิ ร่วมสนุกเล่นเกมส์ ตอบคำถามชิงรางวัล โดยมีนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

oap160665 1 oap160665 7

oap160665 2 oap160665 5 oap160665 2


เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search