ปส. ตร. และ INTERPOL ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมฯ หนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยของไทย

          ในวันที่ 29 -30 มิถุนายน 2565 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเตรียมการเพื่อวิเคราะห์ความต้องการในการจัดการฝึกอบรมด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย ภายใต้โครงการการฝึกอบรมและการประเมินศักยภาพระดับชาติ (National Capability Assessment and Training) ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) และองค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (International Criminal Police Organization: INTERPOL) ณ โรงแรม คอร์ตยาร์ต บาย แมริออท กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือเหตุก่อการร้ายทางนิวเคลียร์และรังสี
          อีกทั้ง การประชุมในครั้งนี้ยังได้นำเสนอภาพรวมของโครงการฯ และแบบสำรวจสมรรถนะ เพื่อวิเคราะห์ความต้องการในการจัดการฝึกอบรมด้านนิวเคลียร์และรังสีของไทย ตลอดจนให้ผู้แทนจากประเทศไทยได้ร่วมกันระบุผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการป้องกัน การตรวจจับ การตอบสนอง รวมถึงการสืบสวนเหตุก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีอีกด้วย

S 102957118 S 102957121

S 102957120

S 102957123 S 102957122


เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search