ปส. จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ 2/2565

  oap150965 1     

         ในวันนี้ (14 กันยายน 2565) เวลา 09.30 น. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม 313 ปส. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุมฯ โดยในการประชุมครั้งนี้มีประเด็นพิจารณา คือ ร่างกฎกระทรวงมาตรฐานเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ....

oap150965 2

oap150965 1 oap150965 4

oap150965 3

 


เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search