ปส. จัดกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์จากข้าราชการอาวุโส และแสดงมุทิตาคารวะต่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

     "ในวันนี้ (16 กันยายน 2565) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์จากข้าราชการอาวุโส และแสดงมุทิตาคารวะต่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส."

        ดูประมวลภาพทั้งหมดได้ที่ 
          อัลบั้ม 1 งานเกษียณอายุราชการ ปส. ปี 2565 /160965

          อัลบั้ม 2 ช่วงถ่ายทอดประสบการณ์

OAP 0423

OAP 0354

OAP 0615

OAP 0306 OAP 0355

IMG 7365

OAP 0459


เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search