สัมภาษณ์ รอง ลปส. เพ็ญนภา - รู้ทันและป้องกันอันตรายจากซีเซียม-137 | รู้ทันกันได้ Thai PBS

1679027743111

สัมภาษณ์ รอง ลปส เพ็ญนภา กัญชนะ - รู้ทันและป้องกันอันตรายจากซีเซียม-137 | รู้ทันกันได้ Thai PBS ออกอากาศ วันที่ 17 มีนาคม 2566

 

     Update สถานการณ์วัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 สูญหาย 

 


เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search