ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและการป้องกันอัคคีภัยภายในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วันพุธที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พิมพ์