มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (OAP Anti-Corruption)

     อ้างอิง :   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) - การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน : ITA


 assessment moral tran


อ่านรายละเอียดเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) - การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน : ITA


สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำโดยนางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปส. ร่วมกันแสดงจุดยืน “ปส. ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ” โดย ปส. ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ พร้อมมุ่งมั่นและตั้งใจนำพาองค์กรไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรม โปร่งใส และปราศจากการทุจริต


หากพบการทุจริตของบุคลากรภายใน ปส. แจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ ☎️โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 4203 , 4204 หรือ คลิก

 

 OAP271265 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search