รายงานสถานการณ์และการตรวจสอบกรณีวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 สูญหาย อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

 

1

 

new_3.gifประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ เรื่อง การตรวจวัดระดับรังสีและกัมมันตภาพรังสีซีเซียม-137 ในสิ่งแวดล้อมรอบโรงงานหลอมโลหะที่เกิดเหตุ กรณีวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 สูญหาย อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (ณ วันที่ 4 เมษายน 2566)

 

Update สถานการณ์วัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 สูญหาย

  

F 1

 

ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี และไอโซโทปรังสีซีเซียม-137 (Cs-137)

 

รายงานระดับรังสี

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าว ปส. 

  

ข่าวจากสื่อสำนักต่างๆ

 


เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search