กรุณา "คลิก "เลือกตำแหน่ง ค่าปริมาณ Gamma Dose Rate รอบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในเดือนตุลาคม 2565

พิมพ์

  

Location and abbreviation
ENT = entrance
EM= Engine maintenance
ENT.WS = waste storage entrance
WS = waste storage
WI = waste incinerator
 WB = wood building
RP = radioisotope production
H2O = water building
ELEC = electrical building
RR = research reactor
NIB = nuclear Industry building