สรุปผลการศึกษาความเหมาะสมในเชิงเศรษฐกิจของการใช้พลังงานนิวเคลียร์

 

ชื่อบทความ      สรุปผลการศึกษาความเหมาะสมในเชิงเศรษฐกิจของการใช้พลังงานนิวเคลียร์
ผู้แต่ง ภาณุ อุทโยภาท
ที่มา ข่าว พปส. ปีที่ 2 ฉบับที่ กันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2530

Search