การตรวจสอบโดยการถ่ายภาพด้วยรังสี

พิมพ์

 

ชื่อบทความ  การตรวจสอบโดยการถ่ายภาพด้วยรังสี
ผู้แต่ง วิรัช ศรีเพ็ชรดี
ที่มา ข่าว พปส. ปีที่ 2 ฉบับที่ กันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2530