สารรังสีที่ใช้ในการวินิจฉัยปอด Radionuclide for Lung Imaging

พิมพ์

 

ชื่อบทความ   สารรังสีที่ใช้ในการวินิจฉัยปอด Radionuclide for Lung Imaging
ผู้แต่ง นิภาวรรณ ปรมาธิกุล
ที่มา ข่าว พปส. ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2530