การถ่ายภาพด้วยนิวตรอน

 

ชื่อบทความ    การถ่ายภาพด้วยนิวตรอน 
ผู้แต่ง นิวัฒน์ ตะโพนทอง และประวิช บวรวิจิตร
ที่มา ข่าว พปส. ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2530

Search