การตรวจสอบด้วยคลื่นอุลตราโซนิค

 

ชื่อบทความ    การตรวจสอบด้วยคลื่นอุลตราโซนิค 
ผู้แต่ง  นพพร ต่อแสงศรี
ที่มา ข่าว พปส. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2531

Search