การกำหนดอายุโบราณวัตถุโดยวิธีเทอร์โมลูมิเนสเซนต์

พิมพ์

 

ชื่อบทความ    การกำหนดอายุโบราณวัตถุโดยวิธีเทอร์โมลูมิเนสเซนต์ 
ผู้แต่ง  บรรจง หวังเจริญรุ่ง 
ที่มา  ข่าว พปส. ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2531 - มกราคม พ.ศ. 2532