การเปลี่ยนสีอัญมณีเมื่อฉายรังสี (2)

พิมพ์

 

ชื่อบทความ    การเปลี่ยนสีอัญมณีเมื่อฉายรังสี (2) 
ผู้แต่ง วัลลภ บุญคง 
ที่มา ข่าว พปส. ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2531 - มกราคม พ.ศ. 2532